Sunday, July 27, 2008

Media Permata - July 21st - SR Dato Othman Brunei II (A) meriahkan Hari Keputeraan

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad - Sekolah Rendah Dato Othman Brunei II (A) juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-62 tahun semalam.

Antara lain tujuan majlis itu ialah untuk mendedahkan murid supaya lebih menyayangi dan mengetahui latar belakang Baginda Sultan di samping berbakti kepada Sultan dan Negara.

Majlis itu dianjurkan oleh Bahagian Badan Akademik yang dipimpin oleh Penolong Guru Kanan Akademik Dayang Khatijah Haji Md Said. Acara diserikan dengan persembahan nyanyian Lagu Kebangsaan yang diikuti dengan pengibaran bendera.

Di samping untuk menyemarakkan majlis itu, peraduan menguji minda murid dan guru dalam pertandingan Minda Kreatif berhubung dengan latar belakang Baginda Sultan.

Di akhir acara, majlis penyampaian hadiah disampaikan oleh Guru Besar Sekolah Dayang Hajah Salina Haji Abd Karim dan Penolong Guru Besar Awang Hasnan Haji Puasa dan bacaan doa selamat disempurnakan oleh Haji Khairul Khalid Haji Ibrahim.