Wednesday, March 19, 2008

School Song "Lakukan Yang Terbaik"

Name of song: "Lakukan Yang Terbaik"
Music by: Mr Jamie Hutchinson
Lyrics by: Cikgu Nurisham Al Muiz
Officiated by: Cikgu Hjh Saibah bte Hj Mohd Daud
Dated: 24th September 2004

Guru dedikasi..
Muridnya gigih..
Moto sekolah "Lakukan Yang Terbaik"..
Sekolah Rendah Dato Othman..
Kampong Lambak Kiri..
Punya wawasan generasi cemerlang..

Berbakti pada negara..
Bangsa dan agama..
Taat kepada Kebawah Duli..
Berkat doa dan juga usaha..
Sekolah kita pasti berjaya..!